Vaste planten zaaien

Bloomingfields hanteert 3 methodes

Het zaaien van vaste planten is al lange tijd een begrip in Engeland. Bloomingfields werkt samen met Pictorial Meadows die al meer dan 20 jaar ervaring heeft met deze innovatieve manier van aanplanten. De plantmensgels en zaaimethodes zijn getest en al veelvuldig toegepast. De zaaitechniek verovert nu ook terrein in Nederland.

Bloomingfields hanteert 3 verschillende methodes; handmatig zaaien, zaaien met hydroseeding en voorgekweekte matten (zodematten). Op deze pagina lichten we kort de verschillen en mogelijkheden toe. Heeft u onze zaaidiensten en plantmengsels voor een specifieke locatie op het oog? Bel even. Dan kunnen we vrij snel bepalen wat de meest wenselijke zaaimethode is en wat de kosten zijn.

  • Hydroseeding

Hydroseeding is een innovatieve zaaitechniek. Met slangen ter grote van een brandweerslang wordt het zaadmengsel over de locatie gespoten. Door de toevoegingen van Flexterra FGM (Flexible Growth Medium) bindt het materiaal meteen met de ondergrond. Flexterra FGM is voor 99% erosiebestendig en met dit materiaal kunnen we voor een deel het onkruid weren.

Voorafgaand aan de hydroseeding kunnen structuurplanten worden aangebracht zoals bomen, heesters, solitaire vaste planten en hoge grassen. Deze structuurplanten zorgen ook voor de afwisseling in zon/schaduw en daarmee de diversiteit in soorten van planten die zich gaan ontwikkelen. Onze mengsels zijn toekomst- en klimaatbestendig waarbij irrigatie in de navolgende jaren niet meer nodig is (uitgezonderd extreem lange droogteperiodes). Na het aanbrengen van de structuurbeplanting kan hiertussen gemakkelijk een plant- of bloemmengsel worden aangebracht met behulp van hydroseeding.

  • Zodematten

Als u sneller resultaat wilt (wellicht in hetzelfde jaar als dat de matten gelegd worden) zijn zodematten ideaal. Het zijn voorgekweekte matten met onze vaste plantenmengsels, die nagenoeg gelijkwaardig zijn aan de zaaimengsels. De matten worden geproduceerd door deskundige telers. De planten hebben bij het rooien een volledig wortelstelsel, waardoor de planten zich snel kunnen vestigen zodra de zodematten op de ondergrond zijn gelegd.

Zodematten kunnen in principe het hele jaar door worden geleverd. Als de matten in het vroege voorjaar of in de late herfst worden gelegd, is alleen na aanleg irrigatie noodzakelijk, tenzij er een  droogteperiode volgt. Na het eerste groeiseizoen is irrigatie normaal gesproken niet meer nodig.

Door de toepassing van de juiste mengsels en de goede samenstelling, zijn de matten werend tegen onkruiden en grassen van onderuit. Het is goed te weten dat gelegde en gezaaide borders op dezelfde manier onderhouden kunnen worden.

  • Handmatig zaaien

In enkele gevallen kunnen we geen zodematten en/of hydroseeding toepassen. In dat geval is het ook mogelijk dat er handmatig gezaaid kan worden. Vaste planten kunnen op elk moment van het jaar met succes gezaaid worden, zolang de grond werkbaar is en u bereidt bent te irrigeren. Voor het zaaien bereiden wij de grond voor. We onderzoeken en verbeteren de grond, zodat het zadenmengsel optimaal kan kiemen. Als we met de hand zaaien, mengen we het zaadmengsel met voldoende scherp zand, zodat er een goede verdeling van het zaad plaatsvindt.

Grondvoorbereiding:

Ongeacht de grootte van het project, zijn de basisprocedures hetzelfde. De ondergrond moet schoon zijn van onkruiden en grassen en  in ieder geval  het overjarige onkruid zo goed mogelijk verwijderd. In veel gevallen graven we de toplaag af (tot ongeveer 15 cm) en verwijderen we eventueel dieper gelegen wortelonkruiden en brengen we onkruidvrije grond aan. Voor een juiste bemesting adviseren we om de grond vooraf te laten bemonsteren om de bodemkwaliteit te bepalen. Mede door deze werkwijze is het goed mogelijk om bollenmengsels toe te passen. JUB Holland heeft voor Bloomingfields speciale mengsels samengesteld.

Nieuwsgierig?

We lichten alle zaaimethodes graag nader toe. Bel ons voor meer informatie.

Nieuwsgierig

Meer weten over dit concept? Neem dan gerust contact met ons op.

Malacolla