Do-not-plant-it

Voorwaarden | Privacy Statement

 

Voorwaarden

Wij streven ernaar om producten (zaden en zodematten) van hoge kwaliteit te leveren. Al onze zaden zijn door onze leverancier geselecteerd
en laboratorium getest op hoge kieming, kwaliteit en zuiverheid. Alle informatie die op onze website te vinden is,  is algemene informatie en daar kunnen geen rechten aan worden ontleend. Ook alle beschreven afmetingen, en beschrijvingen zijn bij benadering. De verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en bestellingen. De door ons verzonden producten is tegelijk een bevestiging van de opdracht.  Uw wettelijke rechten worden niet beïnvloed door één van deze voorwaarden.

Voor specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op de  BF-zodematten producten:
zie sectie die hiernaar verwijst.

Onze inzet
Bloomingfields levert producten van hoge kwaliteit aan onze klanten en deze zijn voor persoonlijk gebruik en niet voor wederverkoop.
Met onze website willen we u een duidelijk beeld geven van de aard van de producten die wij aanbieden. 
Soms moeten we echter, als gevolg van uitzonderlijke omstandigheden, bepaalde soorten in de zaadmengsels vervangen en kunnen er onvermijdelijk enkele variaties in grootte, vorm en kleur tussen verschillende mengsels van seizoen tot seizoen voorkomen. Illustraties, beschrijvingen, foto’s en andere


informatie met betrekking tot een specifiek product is bij benadering en enkel ter indicatie.

Product afbeeldingen en -beschrijvingen
Onze product afbeeldingen worden alleen als sfeerbeeld weergegeven omdat de mengsels die we leveren uit veel verschillende soorten bestaan die zich op dat moment zeer verschillend kunnen gedragen als gevolg van de omgevingsomstandigheden. Wij streven ernaar om klanten de beste weergave te geven van elk mengsel door middel van  de sfeerbeelden. Deze sfeerbeelden zijn op verschillende tijdstippen en locaties genomen samen met een korte beschrijving van het mengsel. Deze hebben betrekking op de belangrijkste kenmerken. We kunnen niet garanderen dat een van onze mengsels zich ooit precies zo zal gedragen zoals de afbeeldingen op de website, omdat het natuurlijke
producten zijn.  De samenstelling van de mengsels worden nooit volledig bekend gemaakt omdat we dit behouden als intellectueel eigendom, maar in plaats daarvan worden enkel een paar soorten vermeld, welke een indicator zijn van het getoonde mengsel.


Klantenservice
In het geval van een vraag of claim voor goederen die verloren of beschadigd zijn tijdens het transport, wordt u gevraagd uw NAW gegevens door te geven inclusief project- en rekeningnummer. Dit kunt u dan mailen naar info@bloomingfields.nl

Klachten
Alle klachten moeten worden gericht aan info@bloomingfields.nl en we trachten binnen 5 werkdagen te reageren. Normaal gesproken zal dit betekenen dat we de originele zaadverpakking, een tijdlijn met beschrijving van het zaaiproces en goede beelden van de grond en
de heersende omstandigheden terug willen zien.

Annulering van de opdracht
We hopen dat u blij bent met uw opdracht aan ons – maar we begrijpen dat u misschien van gedachten verandert of als u merkt dat een product niet is zoals u verwacht. Opdrachten kunnen niet worden geannuleerd na aanvang van transport, daarom kunnen we alleen verzoeken om terugbetalingen naar eigen inzicht accepteren. Eventuele retourzendingen moeten worden geretourneerd in verzegelde pakketten waarbij behandelingskosten in rekening worden gebracht. We moeten binnen 5 dagen na ontvangst op de hoogte worden gebracht. We kunnen geen retourzendingen accepteren van op maat gemaakte zaadmengsels of BF-zodematten producten. 
Deze algemene voorwaarden hebben geen invloed op uw wettelijke rechten als consument.


Prijzen en levering
U kunt bij ons een prijs opvragen van de op de website getoonde mengsels. Dat zijn op dat moment de actuele prijzen. De prijzen van de mengsels kunnen fluctueren en daarom behouden we ons het recht voor om op elk moment de prijzen te kunnen veranderen. Als een product(en) ten onrechte onjuist is geprijsd, hetzij op eenheidsniveau, hetzij door vermelding van een verkeerde volume, zijn wij niet aansprakelijk om het product tegen de onjuiste prijs aan u te leveren. In dergelijke omstandigheden zullen we u op de hoogte stellen van de juiste prijs en u vragen om uw gewijzigde bestelling voor het betreffende artikel(en) te bevestigen of te weigeren. Alle genoemde prijzen zijn exclusief  BTW tenzij anders vermeld. 

Transport-, verzend- en verpakkingskosten
Alle aanbiedingen zijn exclusief transport-, verzending- en verpakkingskosten en kan vooraf kenbaar worden gemaakt in een aanbieding. Mocht er reden zijn om deze afspraken te wijzigen dan wordt dat bij de aanbieding vermeld. Wij leveren de goederen af op het adres dat u opgeeft voor levering. Zorg ervoor dat dit adres juist is. Tevens verzoeken wij u het juiste adres door te geven voor verzending en facturering inclusief opdrachtnumeres en -codes. Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies of schade aan de goederen nadat ze zijn geleverd in overeenstemming met de leveringsinstructies. Bestellingen voor zaad worden snel verzonden per post of pakketvervoerder.  Als artikelen tijdelijk niet op voorraad zijn en we verwachten verse voorraden, houden we u op de hoogte als een latere leveringsdatum wordt overeengekomen.

Betaling
Er wordt een verzoek tot aanbetaling gedaan van 50% op het moment dat een opdracht wordt geplaatst. U wordt verzocht de benodigde gegevens te verstrekken ten behoeve van de facturatie. We verwachten de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum. Mocht u niet aan de betalingsverplichting voldoen, dan is Bloomingfields niet aansprakelijk voor enige daaruit voortvloeiende vertraging of niet-levering. Restituties zijn alleen verschuldigd aan de koper van de goederen.
 

ALGEMENE VOORWAARDEN ZODEMATTEN(BF-zodematten)

Kwaliteitsproduct
De te leveren BF-zodematten kent strenge productienormen en Bloomingfields zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat uw zodematten in de best mogelijke condities uw project bereiken. Zodematten zijn een natuurlijk, levend product wat betekent dat de conditie ervan dynamisch zal veranderen gedurende het seizoen en in overeenstemming met de omgeving waar het groeit. Door middel van de productie- en kwaliteitsprocessen wordt ernaar gestreefd om een zeer consistente zodemat te produceren,  maar door de aard van het levende materiaal kunnen er kleine variaties in batches ontstaan als gevolg van omgevingsinvloeden.


Beschrijving en uiterlijk

BF-zodematten worden geteeld uit dezelfde vaste zaadmengsels die we gebruiken bij de te zaaien opdrachten. De rassen die geteeld worden variëren van seizoen tot seizoen, waar u een beschrijving en relevante afbeeldingen vindt op deze website.

Als natuurlijk, levend product zullen zodematten voortdurend evolueren en transformeren tot een volledig duurzame vaste planten mengsel. Ondanks dat er gezaaid wordt met alle soorten die zijn opgenomen in het mengsel, kunnen deze niet allemaal duidelijk zichtbaar zijn bij de levering. Sommige zaden kunnen ontkiemen direct na het zaaien en andere eventueel na een periode van tijd (vorstperiode). BF-zodematten zullen worden geleverd in een niet-bloeiende staat. Voorafgaand aan de levering van de zodematten zullen de planten, indien nodig, worden
gemaaid op het kweekveld en daarna gesneden en verwerkt op pallets ten behoeve van transport en levering.
We proberen zo nauwkeurig mogelijk te zijn met de afmetingen van de producten die we leveren. De opgegeven maten zijn bij benadering.

Prijs en betaling
Alle vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd tot het moment waarop een aanbetaling/order wordt gedaan – vanaf dit moment zal de vermelde prijs zal worden vastgesteld. Een niet-restitueerbare aanbetaling (50% van de totale orderwaarde) wordt gedaan op het moment van bestellen. Dit om uw product te kunnen reserveren. 
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

 


Annulering
Een order kan op elk moment worden geannuleerd tot 1 week vóór de leveringsdatum, mits een verbeurdverklaring van de aanbetaling.

Leveringen
Alle BF-zodematten  leveringen worden gedaan door een ervaren transport- of koeriersdienst. We zullen streven om de leveringsdatum en -tijd te coördineren. Alle leveringen zijn echter op risico van de klant en als er onverwachte vertragingen aan de levering ontstaat, dan is Bloomingfields niet aansprakelijk voor verlies of schade of verslechtering van de zodematten, door welke oorzaak dan ook.

Bij levering wordt klanten gevraagd een leveringsbrief te ondertekenen die door de chauffeur is uitgegeven – door dit document te ondertekenen accepteert u de levering van goederen. Bloomingfields zal geen verdere aansprakelijkheid hebben voor de BF-zodematten of enige schade in verband met het gebruik ervan, tenzij de klant Bloomingfields binnen 48 uur na levering op de hoogte stelt van een vermeend
defect. Een dergelijke klacht zou moeten worden vergezeld van fotografisch bewijs.

Leveringsvoorwaarden

De BF-zodemat is een bederfelijk product die zo snel mogelijk na levering op de juiste ondergrond moet worden gelegd. De BF-zodemat vereist een grondige bewatering binnen 6 uur na de levering en moet geïrrigeerd worden na het leggen. Instructies voor het leggen en verzorgen van BF-zodematten zijn te vinden op de website van www.bloomingfields.nl. Het is van essentieel belang dat dit voor de leveringsdatum wordt gelezen en volledig wordt begrepen. Als er hierover vragen zijn, dan kunt u deze doorsturen naar info@bloomingfields.nl waarna we binnen 5 werkdagen zullen reageren. Directe vragen kunnen ook per telefoon of via whatsapp worden gesteld, die wij dan snel op kunnen volgen.
Alle adviezen en informatie die Bloomingfields geeft met betrekking tot de kenmerken en geschiktheid van de BF-zodemat kan worden gezien als algemene informatie.  Bloomingfields behoudt zich het recht voor om de zaadmengsels die in de productie worden gebruikt, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Een wijziging die de geschiktheid van de BF-zodemat voor het specifieke gebruik ervan niet wezenlijk beïnvloedt, vormt geen reden voor een vordering van de klant.

 

 

Privacy Statement

Wie zijn we

Ons website-adres is: www.bloomingfields.nl

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.
Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden
https://automattic.com/privacy/.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Bloomingfields of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer:          Jan-Hein Moors

Onderneming:        StadWaterLand b.v.

Bezoekadres:          Vlietweg 68 – 7335JE Apeldoorn – Nederland

E-mail:                      info@bloomingfields.nl

Telefoonnummer:  +31 (0) 55 5429386

KvK-nummer:          8068863

Bloomingfields is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Bloomingfields is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Bloomingfields is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Bloomingfields, waaronder https://www.bloomingfields.nl

Bloomingfields verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Bloomingfields opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Bloomingfields. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Bloomingfields om de overeenkomst uit te voeren.

Bloomingfields gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Bloomingfields de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Bloomingfields worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen: 

– voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres, bank/creditcard gegevens, ordernummer;

– voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, bank/creditcard gegevens, ordernummer;

– voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres, bank/creditcard gegevens, ordernummer;

– voor het behandelen van vragen en klachten: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Bloomingfields altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan contact@Bloomingfields.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd: 

– in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;

– in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;

– in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;

– in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte;

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Bloomingfields gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Bloomingfields, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het verwerken van betalingen wordt gebruik gemaakt van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@bloomingfields.nl

 

Het staat Bloomingfields vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Bloomingfields ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Bloomingfields. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Bloomingfields. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Bloomingfields. 8068863